Advertisement

आनंद एक लाजरा मुलगा. स्वतःचे नाव सांगतानाही त्याला जणू त्याचा सराव करावा लागत असे, अशी परिस्थिती. बोलण्यातही दोष आणि अभ्यासात तर तो जणू भोपळाच होता. नववीपर्यंत हीच त्याची ओळख. नववीत…

error: Content is protected !!