Advertisement

या आधीच्या लेखात आपण व्हिजन आणि व्हिजन स्टेटमेंट वर लिहिले होते. एकदा का व्हिजन स्टेटमेंट तयार झाले, त्यानंतर कंपनीने मिशन स्टेटमेंट लिहायला पाहिजे. या लेखात मिशन स्टेटमेंटबद्दल काही माहिती घेणार…

प्रत्येक उद्योजकाच्या मनात विचार असतात, एक स्वप्न असते. आपल्याला काय करायचे आहे किंवा जे साध्य करायचे आहे, ते ध्येय म्हणजे व्हिजन. व्हिजन जेव्हा आपण लिहून काढतो, तेव्हा ते व्हिजन स्टेटमेंट…

error: Content is protected !!