Advertisement

परिचय : जन्म दिनांक : ४ डिसेंबर, १९९१ जन्म ठिकाण : पुणे (ग्रामीण) ई-मेल : amar.12491@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९५९४०८०४१८ विद्यमान…

परिचय :  जन्म दिनांक : २१ ऑक्टोबर, १९९७ जन्म ठिकाण : मुंबई ई-मेल : janhavib2197@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७०४५१०२६९७ विद्यमान जिल्हा :…

परिचय :  जन्म दिनांक : २१ मे, १९७७ जन्म ठिकाण : मु. पोस्ट : आसवली, तालुका : खंडाळा, जिल्हा : सातारा…

परिचय :  जन्म दिनांक : २७ डिसेंबर, १९८१ जन्म ठिकाण : मुंबई ई-मेल : swarupa.chichkar@jsw.in भ्रमणध्वनी : ९५५२५७७०५४ विद्यमान जिल्हा :…

परिचय : जन्म दिनांक : ११ नोव्हेंबर, १९६४ जन्म ठिकाण : सिकंदराबाद ई-मेल : shalans85@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१६८९८१४१७ विद्यमान जिल्हा : पालघर…

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील तरुण तरुणींना रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने उद्योजकता…

‘युनायटेड मराठा ऑर्गनायझेशन’, ‘जिजाऊ ब्रिगेड’ व ‘स्टार्टअपसाथी’ या तीन संस्थानी एकत्र येऊन १६ डिसेंबर रोजी उस्मानाबादमध्ये स्टार्टअप मार्गदर्शन शिबीर आयोजित…

‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ व ‘महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास केंद्र’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कल्याण येथे ब्युटी थेरपी व केशरचनेचे मोफत प्रशिक्षण…

परिचय :  जन्म दिनांक : २६ मे, १९७६ जन्म ठिकाण : मुंबई ई-मेल : rajnandgaonkar76@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८१९९५३७६६ विद्यमान जिल्हा :…

परिचय :  जन्म दिनांक : १ डिसेंबर, १९९१ जन्म ठिकाण : मेहकर ई-मेल : vr123gowekar@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८०८७२६०२२२ विद्यमान जिल्हा :…

Help-Desk