Advertisement

आपण मित्र कुणाला म्हणतो? ज्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहीत आहेत, ज्याच्या प्रगतीसाठी आपण कायम तत्पर आहोत, ज्याचं सुख-दुःख आपलं मानतो, ज्याच्या खोट्या बढेजावपणाला आपण आवर घालतो, मग एक उद्योजक…

शिवाजी महाराजांचे स्मरण होत नाही असा व्यक्ती नाही किंवा दिवस नाही, पण जेव्हा आपण शिवाजी महाराजांची आठवण काढतो तेव्हा आपण शिवाजी महाराजांचे युद्धकौशल्य, त्यांचा गनिमी कावा, स्त्रीदाक्षिण्य ह्यासाठीच त्यांचे स्मरण…

error: Content is protected !!