आयुष्यात विशिष्ट लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवणे व दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर अविरत प्रयत्न करून ते लक्ष्य साध्य करणे, यासाठी ती व्यक्ती मोठ्या शहरातील श्रीमंत, नामवंत व सुशिक्षित घराण्यातील व त्यातही पुरुषच असली…

error: Content is protected !!