Advertisement

तुमच्या शालेय शिक्षणाचा आणि तुमच्या यशाचा तसा काही संबंध नाही. आज अशा अनेक व्यक्ती तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला दिसतील, की ज्या शिक्षण क्षेत्रातील अनेक पदव्या घेऊन अपयशाच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. याउलट…

माणसं मृत्यूनंतर कुणाला जर घाबरत असतील, तर ती अपयशाला. त्यामुळेच नवीन काही करायला धजावत नाहीत, कारण अपयशाची भीती वाटते. अशाने ते आयुष्यात तिथेच राहतात जिथून त्यांची सुरुवात झाली होती. मी…

error: Content is protected !!