Advertisement

जर आपले झेरॉक्स सेंटर, महा ई-सेवा केंद्र, CSE सेंटर, बँक ग्राहक सेवा, विमा एजंट, पिग्मी एजंट, पतसंस्था, फोटो स्टुडिओ असेल, तर सुरू करू शकता NSDLचे अधिकृत पॅन कार्ड सेंटर (स्टील…

मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी वाचन संस्कार परीक्षा. प्रथम बक्षीस : ₹10,001 प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्यांस प्रमाणपत्र. प्रवेश/परीक्षा फी : ₹399 अधिक माहितीसाठी संपर्क : 7304021010 💬 https://wa.me/+919096807639

error: Content is protected !!