परिचय : जन्म दिनांक : १७ डिसेंबर १९९१ जन्म ठिकाण : अकोला ई-मेल : harishdhakare17@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८४२१३८२१३८ विद्यमान जिल्हा…

परिचय : नाव : रविंद्र अनिलराव बरास्कर ई-मेल : ravindrabaraskar82@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१४६०८८८०० या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास…

परिचय : नाव : धीरज भगत ई-मेल : info@udyogmart.com भ्रमणध्वनी : ९८६७९७८२९७ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास येथे…

परिचय : नाव : गणेश देवरे ई-मेल : deoreganesh3919@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९५०३३४५६७ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास येथे…

परिचय : नाव : ज्ञानेश्वर पांडुरंग शिंदे ई-मेल : dnyaneshwar.shinde@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६३५९८२९८ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास…

परिचय : नाव : अशोक साळवे ई-मेल : ashoksalve77@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६३५९८२९८ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास येथे…

परिचय : नाव : निलेश धोंडीराम जाधव ई-मेल : niljadhav91@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०११११११३७ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास…

परिचय : नाव : सुरेखा पाटील ई-मेल : dishottama.prakashan@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७१९९१५७७७ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची असल्यास येथे…

परिचय : नाव : प्रशांत पाटणकर ई-मेल : ekanshworld09@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८८७९९००३७७ / ७२०८६४८५७९ या उद्योजक सूचीमध्ये आपलीही नोंद करायची…

Help-Desk