Advertisement

मन अदृश्य असूनही जीवनाच्या सर्व अंगांवर त्याचा कसा परिणाम होत आहे, ते आपण जाणतोच. यशस्वी व्यक्ती आपल्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांची जबाबदारी स्वत:च घेतात, त्यामुळे आपलं मनच आपला वैश्विक अनुभव आपल्या…

या सदरात आपण उद्योजकांच्या दृष्टीने आवश्यक अशा मनाच्या गुणधर्मांचा व सवयींचा विचार करत आहोत. त्यामध्ये आपण स्वभाव, ध्येय म्हणजे काय, त्यासाठी आराखडा कसा तयार करावा, समस्या निवारण कसे करावे, अशा…

मित्रांनो, शरीर, मन व बुद्धीचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे. आपल्या मनाने ठरवल्यावर, आपण सर्व गोष्टी करतो. आता आपण मनाची कार्ये कोणती, ती कशी केली जातात, ते पाहू या. आपण या विषयाची…

ध्येय ठरवण्यासाठी, आराखडा आखण्यासाठी, आत्मविश्वास व कल्पनाशक्तीचा वापर कसा करावा, त्याचाही आपण विचार केला. आता पुढे अजूनही काही विषयांना आपण अभ्यासणार आहोत; पण पुढे जाण्याआधी, पूर्वीच्या झालेल्या विषयात आपण मनावर…

आपले मन दिवसाला ५०-६०,००० विचार करते, म्हणून मनात जास्तीत जास्त विचार आपल्या ध्येयाचेच कसे राहतील, त्यासाठी छोट्या-छोट्या गोष्टींत, चर्चेत, वादात, भांडणात न अडकता स्वत:च्या चुकीची लगेच माफी मागण्याचे व दुसर्‍याच्या…

एकदा आपण आपले ध्येय ठरवले व त्याचा आराखडा तयार केला की, नियमितपणे व सातत्याने त्यावर काम करत राहणे अत्यंत गरजेचे असते. तुमचे एक वर्षाचे ध्येय १०० वस्तू विकणे असेल, तर महिन्याला…

आपल्या यश मिळवण्यासाठीच्या मार्गावर व प्रयत्नात मन आपला भागीदार कसा आहे, हे आपण या सदरात पाहात आहोत. यांत मनाची कार्ये, ध्येयाचे महत्त्व, आराखडा, कल्पनाशक्तीचा वापर, भावनांवर नियंत्रण असे निरनिराळे मुद्दे…

उद्योजक बनण्यासाठी व्यक्तीला ध्येयाधारित विचार व कृती करावी लागते. त्यानुसार त्याला मनात, स्वभावात, व्यक्तिमत्त्वात, सवयीत, वागणुकीत, दिनचर्येत बदल करावा लागतो. आतापर्यंत आपण जसे वागलो, त्यामुळे जे मिळाले, तसेच वागत राहिल्यास,…

तुमचं Goal Statement ठरलं का? ते लिहून काढून खिशात ठेवा, शिवाय सतत नजरेसमोर राहील असे ठेवा. आता एकदा काय करायचे व कोणत्या दिवसापर्यंत हे नक्की ठरविल्यावर, आपण प्रकल्पाचा आराखडा तयार…

तुम्हाला कळो वा न कळो, आवडो वा न आवडो, कल्पनाशक्तीचे काम चालूच असते. कल्पनाशक्ती हे मनाचे असे तरल कार्य आहे की, अगदी मिनिटाला ५० एवढ्या कल्पना मनातून उत्पन्न होतात व विरूनही…

error: Content is protected !!