Advertisement

नाशिक (महान्युज) : सेझसाठी निश्चित केलेल्या मात्र कार्यवाही न झालेल्या ठिकाणी ‘एकात्मिक उद्योग क्षेत्र’ करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला असून…

नाशिक (महान्युज) : महाराष्ट्र उद्योगामध्ये पूर्वीपासून देशात क्रमांक एकवर राहिले असून येथील साधन संपन्नता, पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्यबळ यामुळे…

Help-Desk