Advertisement

सर्व प्रकारची बांधकामे मटेरियलसह करतो. 25 वर्षाच्या अनुभवासह क्वालिफाईड स्टाफ सोबत आहे. तुमची उत्पादने व सेवा : प्लॅनिंग, इस्टिमेट, 3D, प्लँन सँक्शन, सुपरव्हिजन, तसेच मटेरियलसह बांधकामे करणे. अरविंद रघुनाथ वाबळे…

उद्योजकाचे नाव : सुनिल पवार जन्म दिनांक : १३ जानेवारी, १९७३ जन्म ठिकाण : पुनतगांव विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : B. Sc. (Agri.) ई-मेल : sunilpawar9422@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०४९१०८८७१…

उद्योजकाचे नाव : दिगंबर गवळी जन्म दिनांक : १४ डिसेंबर, १९८८ जन्म ठिकाण : हिरडगाव विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : F. Y. B. A. ई-मेल : swapnasphurti.ads@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

उद्योजकाचे नाव : सुरेंद्र तुळशीदास शिंदे जन्म दिनांक : २ जून, १९६७ जन्म ठिकाण : कर्जत (अहमदनगर) विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : D.M.E., B.A., D.B.M. ई-मेल : kalplaxmiagro@gmail.com भ्रमणध्वनी…

उद्योजकाचे नाव : महादेव दादासाहेब दहिफळे जन्म ठिकाण : धायतडवाडी विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : 10 वी ई-मेल : mahadevdahifale1977@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७४४८०४५२५२ कंपनीचे नाव : DM उद्योग समूह…

उद्योजकाचे नाव : आप्पासाहेब विठ्ठलराव फलके जन्म दिनांक : १ ऑगस्ट, १९८१ विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : B.A. ई-मेल : caphalke@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९२१९८३४१२ कंपनीचे नाव : Sai Infrastructure…

उद्योजकाचे नाव : दीपक प्रकाश भालके जन्म दिनांक : १४ जून, १९९४ जन्म ठिकाण : संगमनेर ई-मेल : deepakbhalke79@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९२२७१७७७९ विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : B.Sc. (Agriculture)…

उद्योजकाचे नाव : मुकुंद प्रकाश रासणे ई-मेल : vaishalifurnituremall@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६०१२२२५५५ जन्मदिनांक : १५ फेब्रुवारी १९८६ जन्मठिकाण : अकोला विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर शिक्षण : Graduate कंपनी : Vaishali…

उद्योजकाचे नाव : दत्तात्रय केरु हासे ई-मेल : dattahase15@gmail.com मोबाइल : 9665694999 विद्यमान जिल्हा : अहमदनगर कंपनीचे नाव : सर्वज्ञ ऑरगॅनिक तुमची उत्पादने व सेवा : चैतन्य अर्क तुमचीही नोंद…

error: Content is protected !!