Advertisement

विलास क्षीरसागर कंपनीचे नाव : M V Engineers आपला हुद्दा : Proprietor व्यवसायातील अनुभव : 02 विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद तुमची उत्पादने व सेवा : Sales & Service of Fluid…

उद्योजकाचे नाव : सुबोध खेकळे जन्म दिनांक : १२ मार्च, १९८६ जन्म ठिकाण : औरंगाबाद विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : M. Pharm ई-मेल : skengineering303@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९७०६७०६०६ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : कैलास दंडवते जन्म दिनांक : २३ मार्च, १९९४ जन्म ठिकाण : शिवराई विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : B.Sc. ई-मेल : kdandwate@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६३७२५३५८२ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : अनंत मोटिंगे जन्म दिनांक : ४ नोव्हेंबर, १९९६ जन्म ठिकाण : बाणशेंद्र विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : B.Com. ई-मेल : anantmotinge363@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७५८८७१७२६९ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : शरद गुलाबराव उबाळे जन्म दिनांक : ११ मे, १९९४ जन्म ठिकाण : जालना विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : B.Pharm ई-मेल : sharadubale11@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४०४६०६६९२ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : गौरव देसाई जन्म दिनांक : ४ एप्रिल, १९८६ जन्म ठिकाण : अकोला विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : B.A. ई-मेल : gaurav.desai9999@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९६०१६२००० कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : मंगेश गोरखनाथ साळुंके जन्म दिनांक : १ नोव्हेंबर, १९९१ जन्म ठिकाण : घायगाव ई-मेल : camgsalunke1@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८८०६३९७०७८ विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : M. Com.…

उद्योजकाचे नाव : जितेंद्र भीमराव बोर्डे जन्म दिनांक : १४ फेब्रुवारी, १९८९ जन्म ठिकाण : औरंगाबाद विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : ITI ई-मेल : jeetbb09@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६३०९२०३० कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : पंडित फक्कड शिंदे जन्म दिनांक : २७ नोव्हेंबर, १९९१ जन्म ठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : Graduate ई-मेल : hotelindrayani99@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७६७८०६८०२ / ९९२२९७७८६…

उद्योजकाचे नाव : अविनाश भास्कर चाटे जन्म दिनांक : १२ जानेवारी १९९० जन्म ठिकाण : औरंगाबाद ई-मेल : abcchate@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८७९३६३०००१ विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : ME (Construction…

error: Content is protected !!