Advertisement

मी जेव्हा जातकास सांगतो की, त्याने भागीदारी करून उद्योगात उतरावे तेव्हा अनेक वेळा मला खालीलप्रमाणे प्रतिसाद मिळतो. “मला सांगितले गेले…

आपण कोणत्याही व्यवसायात काम करता तेव्हा आपल्याला आपले साधन, साधनसंपत्ती, ताकद हे कसे व किती आहे हे तपासायचे आहे आणि आपण त्यामध्येच राहू हे पाहणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळा असतो.

एप्रिल, २०१८ मध्ये ६ या संख्येची स्पंदने आहेत. ज्या संस्था ६, ३ आणि ९ संख्येवर प्रतिध्वनित होतात, अशा संस्था या…

रत्न कशासाठी? प्रयत्नांना यश मिळण्यासाठी, असफलमधील ‘अ’ चालवण्यासाठी. इच्छापूर्तीसाठी, सहनशक्ती, जिद्द, चिकाटी, सकारात्मकता, ध्येयपूर्तीसाठी. दुकान, व्यापारी, उद्योजकाकडे जिद्द, चिकाटी, अधिक…

Help-Desk