Advertisement

एखादा व्यवसाय सुरू केल्यापासून अनेकविध घटकांचा त्यावर प्रभाव पडत असतो. यातील काही घटक हे उद्योगांतर्गत असतात, तर काही उद्योगाबाहेरील. हे घटक व त्यांचा प्रभाव जो उद्योजक आधीच ओळखू शकेल, तो नक्कीच यशस्वी होईल.

संवेदनशीलता ही लोककल्याणाच्या हेतूने कार्य करण्याकडे असायला हवी; परंतु कार्य करीत असताना लागणारा दृष्टिकोन व निर्णय हे अत्यंत शांतपणे, जाणीवपूर्वक, तर्कबुद्धीने व विवेक बाळगूनच घ्यावे लागतात. तिथे कामी येते ती आपल्या भावनांपासून असलेली आपली अलिप्तता.

व्यवसायात उतरल्यापासून आम्हाला हवे असलेले ईप्सित साध्य करण्यासाठी आम्ही सतत काही ना काही तरी करण्यात गुंतलेलो असतो आणि त्यासाठी नवनवीन…

जयप्रकाश झेंडे यांनी लिहिलेले ‘जगप्रसिद्ध उदयोजकांच्या कार्यपद्धती’ हे पुस्तक म्हणजे प्रत्येक भारतीय उद्योजकासाठी यशस्वी व्यवस्थापन कौशल्य आत्मसात करण्याचा खजिनाच आहे.…

जपान – उगवत्या सूर्याचा देश. दुसर्‍या महायुद्धाच्या शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकेने जपानवर दोन अणुहल्ले केले आणि उगवत्या सूर्याच्या या देशाला एक…

तुमच्या ग्राहकांशी केवळ कामापुरतं काम एवढंच नातं न ठेवता त्यांच्याशी चांगलं नातं निर्माण करा. याने खात्रीपूर्वक तुमच्या विक्रीत वाढ होणारच.…

Help-Desk