Advertisement

मुंबईत चाळीमध्ये जन्माला येऊन कारकून, कपडा मिल किंवा कुठल्याशा दुकानात काम न करता, कला क्षेत्राची स्वप्ने मनात धरून समोर असणाऱ्या परिस्थितीशी लढून, पुढील पाऊल टाकत कलाकार गणेश क्षीरसागर यांचा प्रवास…

उद्योजकाचे नाव : ज्ञानेश्वर इंगुळकर जन्म दिनांक : ७ फेब्रुवारी, १९८० जन्म ठिकाण : सातारा विद्यमान जिल्हा : मुंबई शहर शिक्षण : 12 वी सायन्स ई-मेल : ingulkarsaim@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

उद्योजकाचे नाव : विलास नामदेवराव व्हटकर जन्म दिनांक : ११ ऑक्टोबर, १९५४ जन्म ठिकाण : उस्मानाबाद विद्यमान जिल्हा : मुंबई उपनगर शिक्षण : बी. एस. सी.(ऑनर्स), एम. एस. डब्ल्यू. ई-मेल…

उद्योजकाचे नाव : सचिन फणसेकर जन्म दिनांक : ११ सप्टेंबर, १९७७ जन्म ठिकाण : ठाणे विद्यमान जिल्हा : मुंबई उपनगर शिक्षण : B.E. (Electrical) ई-मेल : aditya.infotech.thane@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६५३१५८९६९…

उद्योजकाचे नाव : योगेश माटेगावकर जन्म ठिकाण : मुंबई विद्यमान जिल्हा : मुंबई शहर शिक्षण : PDCME equivalent to BE ( Computers) ई-मेल : contact@suranjali.in भ्रमणध्वनी : ९८१९००७११७ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : कादंबरी वायदांदे जन्म दिनांक : ११ नोव्हेंबर, १९७९ जन्म ठिकाण : मुंबई विद्यमान जिल्हा : मुंबई शहर शिक्षण : B.A. ई-मेल : ashawaydande42@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८७०००५०८७ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : >अमोल मचिंद्रनाथ आवटे जन्म दिनांक : १४ ऑक्टोबर, १९९२ जन्म ठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : मुंबई उपनगर शिक्षण : डिप्लोमा ई-मेल : amolawate92@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०२९८६६८६९…

उद्योजकाचे नाव : नेहल शिंदे जन्म दिनांक : १३ डिसेंबर, १९६९ जन्म ठिकाण : दादर विद्यमान जिल्हा : मुंबई शहर शिक्षण : M.A.in Education, NLP Practitioner ई-मेल : nesa.learning@gmail.com भ्रमणध्वनी…

उद्योजकाचे नाव : जिंतेद्र कांबळे जन्म दिनांक : १ जून, १९७६ जन्म ठिकाण : कोल्हापूर विद्यमान जिल्हा : मुंबई शहर शिक्षण : B.A. ई-मेल : jitendrakamble57@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९५९४२८६९७ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : प्रांजळ मुळीक जन्म ठिकाण : सातारा ई-मेल : pranjalmulik4561@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८१०८५३९७७४ विद्यमान जिल्हा : मुंबई उपनगर शिक्षण : B. A. कंपनीचे नाव : श्री गणेश दूध…

error: Content is protected !!