Advertisement

माझा जन्म नागपूर शहरातील प्रसिद्ध बाराखोली इंदोरा येथील झोपडपट्टीत झाला. कठीण काळात स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे, तग धरून राहणे या गोष्टी मी आईच्या गर्भातूनच शिकून आले असे म्हणू शकतो. चार भावंडात…

उद्योजकाचे नाव : रोशनी सरोदे कंपनीचे नाव : Vedant Creations आपला हुद्दा : Director व्यवसायातील अनुभव : 15 विद्यमान जिल्हा : नागपूर ई-मेल : vedantcreations07@gmail.com मोबाइल : 9325405245 व्यवसायाचा पत्ता…

उद्योजकाचे नाव : Sumit Shrikrushna Pakalwar कंपनीचे नाव : Lakshavedh Media Solution आपला हुद्दा : Content editor and Administrator व्यवसायातील अनुभव : २ वर्षे विद्यमान जिल्हा : नागपूर ई-मेल :…

उद्योजकाचे नाव : निलेश रामभाऊ कराडभजने जन्म दिनांक : २६ ऑक्टोबर, १९९५ जन्म ठिकाण : शिंडी विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : B. A. ITI (Wireman) ई-मेल : guddukaradbhajne123@gmail.com भ्रमणध्वनी…

उद्योजकाचे नाव : विशाल गजानन भामाद्रे जन्म दिनांक : २७ जून, १९९० विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : B.Com. ई-मेल : umenterprisespune@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६०४०५०२४८ कंपनीचे नाव : Sun Evenue…

उद्योजकाचे नाव : पवन श्रीवास्तव जन्म दिनांक : ७ जुलै, १९८७ जन्म ठिकाण : नागपूर विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : M.A. ई-मेल : pawan123purplesesenergy@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८००७०१२३९७ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : मंजूषा टेंभुर्णे जन्म दिनांक : ६ जानेवारी, १९८० जन्म ठिकाण : नागपूर विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : M.C.M. ई-मेल : krishnainst17@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७२२००२८१५ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : सागर मानकर ई-मेल : sagarmankar.sawanga@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९५४५७६८९४४ जन्मदिनांक : ७ एप्रिल १९९५ जन्मठिकाण : नागपूर विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : MBA कंपनी : Jam Trading…

error: Content is protected !!