Advertisement

बालपण हे नांदेडमध्ये आणि शिक्षण नांदेड आणि पुण्यात घेतलेलं आहे. मी MBA केल्यानंतर व्यवसाय करण्याची आवड होतीच पण शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करावं ह्यासाठी मी नवीन हळदीच्या नवीन बेण्याची निर्मिती केली,…

उद्योजकाचे नाव : श्याम पांडुरंग सावंत जन्म दिनांक : १ जुलै, १९९० जन्म ठिकाण : हडगाव ई-मेल : sawantshyam3@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६२३२२११७३ विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : B. A.…

उद्योजकाचे नाव : >जनार्दन वाकोडीकर जन्म दिनांक : १ जानेवारी, १९७७ जन्म ठिकाण : देगलूर ई-मेल : janardanyw@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४२१७६४७१७ विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : १२ वी कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : योगेश आंबुलगेकर जन्म दिनांक : १६ एप्रिल, १९८६ जन्म ठिकाण : नांदेड विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : MSW, SET, NET ई-मेल : yogeshambulgekar16@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७७४०७१२२१…

उद्योजकाचे नाव : संजय रामराव शिंदे जन्म ठिकाण : सेलू विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : M.B.A., Marketing ई-मेल : shindesanjay837@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६५२०९९०० कंपनीचे नाव : Smart Loan Services…

उद्योजकाचे नाव : सुचिता उल्हास उकलकर भ्रमणध्वनी : ९४०५९३६०३३ ई-मेल : ukalkarsu@gmail.com जन्मदिनांक : ११ जून १९७४ जन्मठिकाण : परभणी विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : Fashion Designing कंपनी :…

error: Content is protected !!