Advertisement

बालपण हे नांदेडमध्ये आणि शिक्षण नांदेड आणि पुण्यात घेतलेलं आहे. मी MBA केल्यानंतर व्यवसाय करण्याची आवड होतीच, पण शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करावं ह्यासाठी मी नवीन हळदीच्या नवीन बेण्याची निर्मिती केली…

सुचिता उल्हास उकलकर भ्रमणध्वनी : ९४०५९३६०३३ ई-मेल : ukalkarsu@gmail.com जन्मदिनांक : ११ जून १९७४ जन्मठिकाण : परभणी विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : Fashion Designing कंपनी : Gyanada Garment आपला…

संजय रामराव शिंदे जन्म ठिकाण : सेलू विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : M.B.A., Marketing ई-मेल : shindesanjay837@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६५२०९९०० कंपनीचे नाव : Smart Loan Services उत्पादने / सेवा…

जनार्दन वाकोडीकर जन्म दिनांक : १ जानेवारी, १९७७ जन्म ठिकाण : देगलूर ई-मेल : janardanyw@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४२१७६४७१७ विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : १२ वी कंपनीचे नाव : श्री झेरॉक्स…

योगेश आंबुलगेकर जन्म दिनांक : १६ एप्रिल, १९८६ जन्म ठिकाण : नांदेड विद्यमान जिल्हा : नांदेड शिक्षण : MSW, SET, NET ई-मेल : yogeshambulgekar16@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७७४०७१२२१ कंपनीचे नाव :…

error: Content is protected !!