Advertisement

उद्योजकाचे नाव : किशोर ढगे जन्म दिनांक : २९ ऑक्टोबर, १९७५ जन्म ठिकाण : पिंजर विद्यमान जिल्हा : वाशीम शिक्षण : Diploma in Computer software & Hardware ई-मेल : kndhage5555@gmail.com…

उद्योजकाचे नाव : अमर तुपे जन्म दिनांक : ७ एप्रिल, १९९६ जन्म ठिकाण : वाशी विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : B.C.S. ई-मेल : amartupe4@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९३७११४७१७४ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : मंजूषा टेंभुर्णे जन्म दिनांक : ६ जानेवारी, १९८० जन्म ठिकाण : नागपूर विद्यमान जिल्हा : नागपूर शिक्षण : M.C.M. ई-मेल : krishnainst17@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७२२००२८१५ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : सुरज सुरेश कोरडे जन्म दिनांक : १४ जुलै, १९९४ जन्म ठिकाण : निरा विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B.E.IT ई-मेल : surajskorade@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९३७२१४७१४७ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : हितेश ओमप्रकाश जोशी जन्म दिनांक : २० जानेवारी, १९९२ जन्म ठिकाण : अमळनेर ई-मेल : hitenjsh@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७८८८२८१३०८ विद्यमान जिल्हा : जळगाव शिक्षण : B.C.A. कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : पृथ्वीराज वाबळे ई-मेल : prithvi762@gmail.com मोबाइल : 8983727847 विद्यमान जिल्हा : Pune कंपनीचे नाव : PRIMO INNOVATIONS आपला हुद्दा : CEO & FOUNDER व्यवसायातील अनुभव : 1…

उद्योजकाचे नाव : शरद लक्ष्मणराव बिडकर जन्म दिनांक : ७ फेब्रुवारी, १९६५ जन्म ठिकाण : गंगापुर ई-मेल : slbidkar@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४०४३८४८९८ विद्यमान जिल्हा : औरंगाबाद शिक्षण : B. Sc.…

उद्योजकाचे नाव : चिन्मय पाटील जन्म दिनांक : २४ जानेवारी, १९९० जन्म ठिकाण : पुणे ई-मेल : innovativecomputers.it@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८१४९४४३३६१ विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : M.B.A. (E-Commerce) कंपनीचे…

error: Content is protected !!