उद्योजकाचे नाव : विजय पवार ई-मेल : care.doormojo@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१५०५०३००७ जन्म दिनांक :  २ सप्टेंबर १९९१ जन्म ठिकाण : लातूर विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : BE ENTC कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : काजल खोमणे-गावडे ई-मेल : kajalpgawade@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७९७२८३६५१६ जन्मदिनांक : २८ मे १९९१ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : BE कंपनी : KBSys Technologies…

उद्योजकाचे नाव : सचिन चंद्रकांत जोगदंड ई-मेल : jogdand.sc@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८८३०७०७०२० जन्मदिनांक : १४ ऑगस्ट १९९४ जन्मठिकाण : बीड विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B. Sc. (Computer) कंपनी…

उद्योजकाचे नाव :  बाळासाहेब चव्हाण ई-मेल : bgchavan4@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९३२५६६८७८३ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे जन्म दिनांक : १४ जून १९६७ शिक्षण : इंजिनिअरिंग पदविका कंपनी :…

उद्योजकाचे नाव : पृथ्वीराज वाबळे ई-मेल : prithvi762@gmail.com मोबाइल : 8983727847 विद्यमान जिल्हा : Pune कंपनीचे नाव : PRIMO INNOVATIONS आपला हुद्दा : CEO & FOUNDER व्यवसायातील अनुभव : 1…

उद्योजकाचे नाव : अनिरुद्ध एकनाथराव चव्हाण ई-मेल : anirudha.c17@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८८१२०८१३६  जन्मदिनांक : १७ मार्च १९८१ विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B. Com कंपनी : ट्रान्सव्होल्ट इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट…

WhatsApp chat
error: Content is protected !!