धनंजय चव्हाण ई-मेल : cjenterprises5757@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७०९०९६६०६ जन्मदिनांक : २१ डिसेंबर १९९१ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : SSC कंपनी : C.J.ENTERPRISES आपला हुद्दा : Owner…

सचिन चंद्रकांत जोगदंड ई-मेल : jogdand.sc@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८८३०७०७०२० जन्मदिनांक : १४ ऑगस्ट १९९४ जन्मठिकाण : बीड विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B. Sc. (Computer) कंपनी : Shree Swami…

काजल खोमणे-गावडे ई-मेल : kajalpgawade@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७९७२८३६५१६ जन्मदिनांक : २८ मे १९९१ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : BE कंपनी : KBSys Technologies Pvt Ltd आपला…

उमेश काटकर ई-मेल : umeshkatkar31@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६७०२१८१३ जन्मदिनांक : ८ जून १९८३ जन्मठिकाण : सातारा विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B.A. कंपनी : UK Designs व्यवसायातील अनुभव :…

इक्बाल सिराज सय्यद ई-मेल : noorudyog2016@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६६४३४७२८ जन्मदिनांक : १ जानेवारी १९७५ जन्मठिकाण : नीरा शिवतकरार विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : SSC कंपनी : नूर उद्योग, लौकिक…

विजय पवार ई-मेल : care.doormojo@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१५०५०३००७ जन्म दिनांक :  २ सप्टेंबर १९९१ जन्म ठिकाण : लातूर विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : BE ENTC कंपनीचे नाव : DoorMojo…

सुनिल जयद्रथ टोपे ई-मेल : suniltope87@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६५२२२५८२ जन्मदिनांक : २६ जानेवारी १९८७ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering कंपनी…

बापू गोरे ई-मेल : nutantransline@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९२२४७६२५५ जन्मदिनांक : १० मे १९८५ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B.com कंपनी : Nutan Transline फेसबुक अकाऊंट :…

अमोल सयाजी वाडेकर ई-मेल : sayajidesigns@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७८७८०१०१०१ जन्मदिनांक : २४ जुलै १९९३ जन्मठिकाण : चाकण विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : M. A. Economics कंपनी : Sayaji Designs…

error: Content is protected !!