उद्योजकाचे नाव : भागवत पाटील जन्म दिनांक : २८ फेब्रूवारी, १९७६ जन्म ठिकाण : जळगाव विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : M. Sc. कंपनीचे नाव : Brainsoft Consultancy Services उत्पादने…

उद्योजकाचे नाव : आनंद हराळे जन्म दिनांक : १० मे, १९७७ जन्म ठिकाण : अथणी विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : विद्युत अभियंता कंपनीचे नाव : Global India Enterprises उत्पादने…

अविनाश भाऊसाहेब लोंढे जन्म दिनांक : २४ ऑक्टोबर, १९७९ जन्म ठिकाण : अहमदनगर विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B.A. ई-मेल : ablservicespune@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७२७६६११८२७ कंपनीचे नाव : ABL…

सचिन मुगटराव कुंभार जन्म दिनांक : ६ मे, १९८३ जन्म ठिकाण : दिवे, सासवड ई-मेल : uttamenerprise888@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९८७९३७१०० विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : SSC कंपनीचे नाव :…

मी एटीडी व जीडी आर्ट झाल्यानंतर काहीतरी उद्योग करण्याच्या शोधात होते. मला लाकडावर पेंटिंग करण्याची कल्पना सुचली. इंटरनेटवर शोध घेतला त्यातून लाकडामध्ये डिझाईन करण्याचा उद्योग सुचला. सहा महिने त्या संबंधी…

सपना सुतार जन्म दिनांक : १३ डिसेंबर, १९८६ जन्म ठिकाण : बारामती ई-मेल : sapanasutar19@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८८७९०८५९५९ विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : F.Y.B.Com कंपनीचे नाव : अश्मीरा एन्टरप्रायझेस…

उद्योजकाचे नाव : कैलाश दमामे जन्म दिनांक : ९ जून १९८२ जन्म ठिकाण : औरंगाबाद विद्यमान जिल्हा : पुणे ई-मेल : k.damame@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८८१९३०४५४ शिक्षण : MA, Advanced Diploma…

उद्योजकाचे नाव : अशोक गौतम हवाले जन्म दिनांक : १५ एप्रिल, १९९२ जन्म ठिकाण : बीड विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : ITI Electrician कंपनीचे नाव : Shree Electrical उत्पादने…

व्यवसाय छोटा-मोठा कसाही असला तरी त्या व्यवसायाचा भूतकाळ कधी डिलीट होऊ शकत नाही. म्हणूनच तो कधी कधी डोळ्यासमोर येतो आणि त्याची कथा बनते. आमच्या समकालीन कमर्शिअल आर्टिस्टचा भूतकाळ तर खूपच…

error: Content is protected !!