Advertisement

उद्योजकाचे नाव : देव साळेकर जन्म ठिकाण : पोलादपूर विद्यमान जिल्हा : रायगड शिक्षण : H.S.C. ई-मेल : salekar113@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१३७३२१७५६ कंपनीचे नाव : शिवराय एन्टरप्रायझेस उत्पादने/सेवा : सीसीटीवी…

उद्योजकाचे नाव : अमित पांडुरंग वजेकर जन्म दिनांक : १८ डिसेंबर, १९७८ जन्म ठिकाण : पनवेल विद्यमान जिल्हा : रायगड शिक्षण : १२ वी. ई-मेल : amit_wajekar@rediffmail.com भ्रमणध्वनी : ९२२०९८२३३५…

उद्योजकाचे नाव : शालिनी गोहिल जन्म दिनांक : २२ जानेवारी १९७७ जन्म ठिकाण : नंदुरबार ई-मेल : shalinigohil1977@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०११७६९३९७ विद्यमान जिल्हा : रायगड शिक्षण : बी.कॉम. फेसबुक अकाऊंटची…

उद्योजकाचे नाव : अक्षय वसंत सकपाळ जन्म दिनांक : १४ फेब्रुवारी, १९९४ जन्म ठिकाण : पोलादपूर, रायगड विद्यमान जिल्हा : रायगड शिक्षण : M. Com. ई-मेल : akshay.sakpal18@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

error: Content is protected !!