Advertisement

एका खेडेगावातून येऊन या धावत्या पुण्यात व्यवसायाला सुरुवात केली. हातावरील रेषेत भाग्य न शोधता कपाळावरील घामात भविष्य शोधण्यासाठी उद्योजक वैभव…

परिचय : नाव : सिद्धांत जाधव जन्म दिनांक : ५ ऑगस्ट, १९९१ जन्म ठिकाण : ईस्लामपूर विद्यमान जिल्हा : सांगली…

परिचय : नाव : अर्जुन मारुती पाटील विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : M.Sc. (Microbiology) ई-मेल : nivaindustries@rediffmail.com भ्रमणध्वनी :…

परिचय : विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : MCA ई-मेल : geetanjali.b@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७२१८८५११०२ कंपनीचे नाव : QuickSilver IT…

परिचय : जन्म दिनांक : २ डिसेंबर, १९८१ जन्म ठिकाण : कुसबावडे विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : १२ ई-मेल…

परिचय : जन्म दिनांक : ५ एप्रिल, १९८१ जन्म ठिकाण : तासगाव विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : Mvsc ई-मेल…

परिचय : जन्म दिनांक : १७ ऑक्टोबर, १९९३ जन्म ठिकाण : कुडाळ ई-मेल : tushar@fortitudetech.in भ्रमणध्वनी : ९६८९९२३४११ विद्यमान जिल्हा…

परिचय : जन्म दिनांक : १ नोव्हेंबर, १९७६ जन्म ठिकाण : तासगाव विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : F.Y.B.A. ई-मेल…

परिचय : जन्म दिनांक : ७ एप्रिल, १९९६ जन्म ठिकाण : वाशी विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : B.C.S. ई-मेल…

Help-Desk