Advertisement

एका खेडेगावातून येऊन या धावत्या पुण्यात व्यवसायाला सुरुवात केली. हातावरील रेषेत भाग्य न शोधता कपाळावरील घामात भविष्य शोधण्यासाठी उद्योजक वैभव अमृत पाटील यांचा प्रवास सांगली शिरढोण ते पुणे व्हाया रायपूर…

उद्योजकाचे नाव : सिद्धांत जाधव जन्म दिनांक : ५ ऑगस्ट, १९९१ जन्म ठिकाण : ईस्लामपूर विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : B.E. Mechanical ई-मेल : gmspirulina@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७५१७५१६६६६ फेसबुक…

उद्योजकाचे नाव :  अर्जुन मारुती पाटील विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : M.Sc. (Microbiology) ई-मेल : nivaindustries@rediffmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६६९३०११७ कंपनीचे नाव : Niva Industries Pvt Ltd. उत्पादने / सेवा:…

उद्योजकाचे नाव : गीतांजली विश्वनाथ भोसले विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : MCA ई-मेल : geetanjali.b@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७२१८८५११०२ कंपनीचे नाव : QuickSilver IT Services उत्पादने/सेवा: Computer Typing and typesetting…

उद्योजकाचे नाव : श्री अजित नारायण शिंदे जन्म दिनांक : २ डिसेंबर, १९८१ जन्म ठिकाण : कुसबावडे विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : १२ ई-मेल : shindeajit313@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८७५०८८६६८०…

उद्योजकाचे नाव : राजेंद्र महादेव कोट्याळ जन्म दिनांक : ७ मे, १९८३ जन्म ठिकाण : सांगली विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : बी.ए.- २ ई-मेल : tirangalabdbank@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९३७३७३७१७०…

उद्योजकाचे नाव : तुषार माळी जन्म दिनांक : १७ ऑक्टोबर, १९९३ जन्म ठिकाण : कुडाळ ई-मेल : tushar@fortitudetech.in भ्रमणध्वनी : ९६८९९२३४११ विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : M. Tech (Electronics)…

उद्योजकाचे नाव : विष्णू रामचंद्र हुंबे जन्म दिनांक : १ नोव्हेंबर, १९७६ जन्म ठिकाण : तासगाव विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : F.Y.B.A. ई-मेल : vishnuhumbe35@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७५८८६२६७९३ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : माणिक पाटील जन्म दिनांक : ५ एप्रिल, १९८१ जन्म ठिकाण : तासगाव विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : Mvsc ई-मेल : manikp01234@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०२४७७७१५५ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : वैभव साळुंखे जन्म दिनांक : ११ जुलै, १९८९ जन्म ठिकाण : विटा विद्यमान जिल्हा : सांगली शिक्षण : B.Sc. (Agri) ई-मेल : vaibhavsalunkhe2529@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९७५४२९२९७ कंपनीचे…

error: Content is protected !!