Advertisement

उद्योजकाचे नाव : प्रकाश सिद्धाराम मांडवे जन्म ठिकाण : वाडुज विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : Diploma in Mech Eng ई-मेल : mandave195@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९३२३१०२८५७ कंपनीचे नाव : Kumbheshwr…

उद्योजकाचे नाव : राजलक्ष्मी प्रसन्ना जन्म दिनांक : १३ सप्टेंबर, १९९० जन्म ठिकाण : वाई विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : 11th Science ई-मेल : shinebprasanna.india143@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९२२७७८५२२ कंपनीचे…

उद्योजकाचे नाव : संजय वाघमारे जन्म दिनांक : ३ मे, १९७० जन्म ठिकाण : कराड विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : B.Com. ई-मेल : sanjaykw70@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१७२८३२०४२ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : अमोल गोडसे विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : B.E. ई-मेल : amolsgodse@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८२२४४४१९८ कंपनीचे नाव : Ekdant Enterprises उत्पादने / सेवा: Civil Contractor तुमचीही नोंद…

उद्योजकाचे नाव : विनायक जंगम जन्म दिनांक : ७ सप्टेंबर, १९९० जन्म ठिकाण : महाबळेश्वर विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : HSC ई-मेल : omsaiagarbatti2017@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७६६६९०७९९१ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : सचिन रामचंद्र कोळी जन्म दिनांक : १३ फेब्रुवारी १९८३ ई-मेल : srk310.sk@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९७५४२५२१२ विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : बारावी कंपनीचे नाव : Creation Design…

उद्योजकाचे नाव : राजेंद्र एकनाथ मोरे जन्म दिनांक : १५ जून १९७० जन्म ठिकाण : पिंपराड ई-मेल : morerajendra.m0@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९९२०६०५४८२ विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : B.Com उत्पादने/सेवा:…

उद्योजकाचे नाव : श्रीनिकेत संजय मोहिते जन्म दिनांक : ३० मार्च, १९९४ जन्म ठिकाण : कराड विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : B.E. Civil ई-मेल : shreeniketmohite@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९६८९३३३३२२…

उद्योजकाचे नाव : पांडुरंग विठ्ठल मोरे ई-मेल : pandurangmore27@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८६९८२७६७८९ जन्मदिनांक : १२ फेब्रुवारी १९८२ जन्मठिकाण : सातारा विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : SSC कंपनी : स्वामी…

उद्योजकाचे नाव : दीपक वसंत खंडागळे जन्म ठिकाण : खंडाळा ई-मेल : deepak.khandala@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१४५२९४२१९ विद्यमान जिल्हा : सातारा कंपनीचे नाव : Meera Hotel उत्पादने/सेवा: Hotel तुमचीही नोंद ‘महाराष्ट्र…

error: Content is protected !!