उद्योजकाचे नाव : दीपक वसंत खंडागळे जन्म ठिकाण : खंडाळा ई-मेल : deepak.khandala@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१४५२९४२१९ विद्यमान जिल्हा : सातारा कंपनीचे नाव : Meera Hotel उत्पादने/सेवा: Hotel तुमचीही नोंद ‘महाराष्ट्र…

पांडुरंग विठ्ठल मोरे ई-मेल : pandurangmore27@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८६९८२७६७८९ जन्मदिनांक : १२ फेब्रुवारी १९८२ जन्मठिकाण : सातारा विद्यमान जिल्हा : सातारा शिक्षण : SSC कंपनी : स्वामी समर्थ सर्व सुविधा…

error: Content is protected !!