Advertisement

उद्योजकाचे नाव : सचिन सुधाकर कुलकर्णी ई-मेल : sk027582@gmail.com मोबाइल : 9637900383 विद्यमान जिल्हा : सोलापूर कंपनीचे नाव : Sakshi foods तुमची उत्पादने व सेवा : Food products तुमचीही नोंद…

उद्योजकाचे नाव : सुरेश प्रकाश जाधव जन्म दिनांक : २८ ऑगस्ट, १९८६ जन्म ठिकाण : सोलापूर विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : M.A., D. Ed. ई-मेल : sureshjadhav6031@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

उद्योजकाचे नाव : सुनिल साहेबराव देशमुख जन्म दिनांक : २ मार्च, १९७९ जन्म ठिकाण : Tanu विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : HSC ई-मेल : hiradhabanatepute@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८९०९९२९१७ /…

उद्योजकाचे नाव : प्रभुलिंग हल्ली जन्म दिनांक : ३० मार्च, १९७८ जन्म ठिकाण : सोलापूर विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : १०वी ई-मेल : solapurkhadi39@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८२३१८५८२८ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : गजानन प्रल्हाद जिरगे जन्म दिनांक : १ जून, १९७६ जन्म ठिकाण : अंगर, सोलापूर ई-मेल : gajananjirage@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४२१०२१६४५ विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : B.…

उद्योजकाचे नाव : सोहम ब्रह्मकुमार बयास ई-मेल : shopactp@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१७२३२००७९ जन्मदिनांक : २८ जून १९९९ जन्मठिकाण : अकलूज विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : F.Y.B.A. APPEAR कंपनी :…

उद्योजकाचे नाव : रेवणसिद्ध मल्लिनाथ काटे ई-मेल : revansiddhakatte2009@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७०२०४०४०९१ जन्मदिनांक : २६ मे १९८० जन्मठिकाण : सोलापूर विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : B. A. D. Ed…

उद्योजकाचे नाव : प्रमोद मारुती कारंडे ई-मेल : shradhaadds@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९७६५३१४२८२ जन्मदिनांक : ३० डिसेंबर १९७५ जन्मठिकाण : येडशी विद्यमान जिल्हा : सोलापूर शिक्षण : B.A. कंपनी : Shraddha…

error: Content is protected !!