Advertisement

सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक उद्योजकाने आपल्या व्यवसायाचे ‘उद्यम रजिस्ट्रेशन’ करणे नुसते गरजेचेच नाही तर अनिवार्य आहे. ही नोंदणी पूर्णपणे मोफत आहे आणि तुम्ही घरच्या घरी…

काय आपण व्यवसायिक आहात? हो. मग आपला व्यवसाय रजिस्ट्रेशन केलं आहे का? नाही. तर मग आम्ही घरबसल्या तुमचा व्यवसाय रजिस्टर करून देऊ. आजच आपल्या व्यवसायाचा परवाना बनवा आणि शासनाच्या विविध…

व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन व लायसन्सची सर्व कामे करून मिळतील तसेच शॉप, दुकान, दूध डेअरी, हॉटेल, छोट्या-मोठ्या व्यवसाय-उद्योगांसाठी लागणारे सर्व परवाने, नोंदणी प्रमाणपत्र अल्प दरात काढून मिळतील. महाराष्ट्रात सर्वत्र सुविधा उपलब्ध. त्यासाठी…

१) उद्यम रजिस्ट्रेशन ज्यांनी नवीन व्यवसाय उद्योग सुरू केला आहे आणि व्यवसायाची शासन दप्तरी नोंदणी करण्यासाठी ‘उद्योग आधार’ नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या MSME (सूक्ष्म, लघू व मध्यम…

error: Content is protected !!