Advertisement

मी एक इंजिनीअर असून मला दहा वर्षांचा औद्योगिक क्षेत्रातला अनुभव आहे. गावी वडिलांचा लग्न समारंभासाठी लागणाऱ्या हॉल व इतर सेवा उपलब्ध करून देण्याचा व्यवसाय सुरू होता. सुरुवातीपासून मला नोकरीसोबत व्यवसायात…

अश्विनकुमार गंगाधर कळलावे ई-मेल : corporationbhadra@gmail.com मोबाइल : 9421187979 विद्यमान जिल्हा : Yavatmal कंपनीचे नाव : Bhadra Agro Corporation आपला हुद्दा : Managing Director व्यवसायातील अनुभव : 10 Years तुमची…

उद्योजकाचे नाव : विनोद मालपे जन्म दिनांक : २४ ऑगस्ट, १९७३ जन्म ठिकाण : वारुड विद्यमान जिल्हा : यवतमाळ शिक्षण : B. Sc. (Agri) ई-मेल : malpe1000@yahoo.co.in भ्रमणध्वनी : ९४०३६२८१३८…

रंगेश संभाराव देशमुख ई-मेल : rangeshdeshmukh@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१५६७२५५५५ जन्मदिनांक : १२ फेब्रुवारी १९९५ जन्मठिकाण : डोंगरगांव विद्यमान जिल्हा : यवतमाळ शिक्षण : Diploma Electronic & Telecommunications Engineering कंपनी :…

error: Content is protected !!