उद्योजकाचे नाव : रंगेश संभाराव देशमुख ई-मेल : rangeshdeshmukh@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९१५६७२५५५५ जन्मदिनांक : १२ फेब्रुवारी १९९५ जन्मठिकाण : डोंगरगांव विद्यमान जिल्हा : यवतमाळ शिक्षण : Diploma Electronic & Telecommunications…

उद्योजकाचे नाव : अश्विनकुमार गंगाधर कळलावे ई-मेल : corporationbhadra@gmail.com मोबाइल : 9421187979 विद्यमान जिल्हा : Yavatmal कंपनीचे नाव : Bhadra Agro Corporation आपला हुद्दा : Managing Director व्यवसायातील अनुभव :…

error: Content is protected !!