कोणे एके काळी वैभवनगर नावाचे एक राज्य होते. त्या राज्यात राजा खूप उदार व हौशी होता. तो वेगवेगळ्या कलावंतांना पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन द्यायचा. एकदा फिरत फिरत एक कलावंत त्याच्यासोबत एक…

error: Content is protected !!