प्रत्येक उद्योजकाचे विपणन म्हणजेच ‘मार्केटिंग’ या गोष्टीशी फार जवळचा संबंध असतो. कारण कोणतेही उत्पादन अथवा सेवा यांच्या विक्रीत वाढ करून उलढाल वाढवायची म्हटली की प्रथम आपल्याला त्या उत्पादन अथवा सेवेच्या…

इनोव्हेशन हा शब्द जरी छोटा असला तरी ही एक खूप व्यापक संकल्पना आहे. कोणत्याही छोट्या उद्योगाला मोठ्या उद्योगांना टक्कर द्यायची असेल, आपल्याला कस्टमर बेस वाढवायचा असेल, सध्याचे कस्टमर retain करायचे…

सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि लघुउद्योग विकास बँक (सिडबी) यांनी एकत्र येऊन “Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises’ (CGTMSE)…

सामान्य भागीदारी संस्था, भारतीय भागीदारी कायदा, 1932 अंतर्गत नियमित केल्या जातात. अर्थात सामान्य भागीदारी संस्थेच्या काही त्रुटी आहेत, जसे, असीमित दायित्व म्हणजेच Unlimited Liability पण सीमित भांडवल. सामान्य भागीदारी संस्थेची…

नाईलाज म्हणून दुसरी नोकरी मिळत नाही म्हणून किंवा दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत जरी तुम्ही विक्रेते म्हणून काम करणार असाल तरीदेखील जेवढा काळ विक्रेते म्हणून काम कराल ते प्रामाणिकपणे, मेहनतीने, निष्ठेने आणि…

अंगीभूत गुण, आवड आणि उद्योगास लागणारे गुण यांचा ताळमेळ नसल्यास पुरेपूर कष्ट करूनही व्यक्तीची कशी परवड होऊ शकते. रेस्टॉरंटची गरज होती. छोटे प्रमाण आणि मोठी संख्या (अनेक डिशेस) जेव्हा की…

‘स्मार्ट उद्योजक’ मासिकाच्या या बिझनेस नेटवर्कींग लेखात आपली ‘बिझनेस नेटवर्किंग’ या संकल्पनेशी पुरेशी ओळख होईलच. त्यातून प्रेरीत होऊन आपण बिझनेस नेटवर्किंगला सुरुवात करायचा विचार केलात, तर कुठे जाता येईल? कोणाला…

भारतात अद्याप पूर्णपणे मान्यता नसलेला, पण युवा उद्योजकांमध्ये प्रचलित होत असलेला हा प्रकार आहे. एंजल इन्व्हेस्टर, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट यांच्याकडून फंडिंग मिळवताना स्टार्टअप्सना अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून…

नवोद्योजकांना उमेदीच्या काळात गरज असते ती खर्च कमी करणे आणि आपली विक्री वाढवणे. प्रत्येक नवोद्योजकाला त्याच्या क्षेत्रात स्वत:च्या उद्योगाला भक्कमपणे उभे करण्यासाठी सुरुवातीचा काळ हा कठीण काळ असतो. व्यवस्थापनाच्या अनेक…

नावात काय आहे असं म्हणतात. पण उद्योजक यशस्वी होताना कंपनीचे नाव खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. योग्य नाव असणारी कंपनी त्या त्या क्षेत्रात स्वत:च स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरते. एखादया…