Advertisement
उद्योगोपयोगी

Subscribe ‘Smart Udyojak’ Magazine


दरमहा संपूर्ण ‘स्मार्ट उद्योजक’ मासिक मिळवा तुमच्या WhatsApp वर । वार्षिक वर्गणी फक्त रु. ८०

आजच वर्गणीदार व्हा : https://imjo.in/YSMSQK


WhatsApp Edition

‘स्मार्ट उद्योजक’ मासिकाचे WhatsApp Edition हे नवीन feature आहे. यामध्ये तुम्हाला “फक्त ८० रुपये” वार्षिक वर्गणीमध्ये WhatsApp द्वारे संपूर्ण मासिक (महिन्यातून एकदा) पाठवले जाईल.


Print Subscription

Smart Udyojak Magazine | Print Subscription


Digital Edition

Option 1 Option 2

FREE NEWSLETTER ON WHATSAPP

व्यवसाय आणि उद्योजकतेविषयी माहिती व घडामोडी आपल्या WhatsApp वर मोफत मिळवण्यासाठी ९८३३३१२७६९ या क्रमांकावर आपले नाव सध्या राहत असलेला जिल्हा व तालुका WhatsApp करा.

Help-Desk
%d bloggers like this: