उद्योजकाचे नाव : सुनील दत्तात्रय महामुनी जन्म दिनांक : १७ ऑक्टोबर, १९६९ जन्म ठिकाण : जयसिंगपूर विद्यमान जिल्हा : कोल्हापूर शिक्षण : दहावी ई-मेल : mahamuniagro@yahoo.com भ्रमणध्वनी : ९४२३२८५०२९ फेसबुक…

उद्योजकाचे नाव : गौतम चंदुलाल पटेल ई-मेल : gautampatel7420@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४२१२८७४२० जन्मदिनांक : ४ जून १९८१ जन्मठिकाण : कच्छ, गुजरात विद्यमान जिल्हा : कोल्हापूर शिक्षण : B.com कंपनी :…

उद्योजकाचे नाव : प्रल्हाद नाना सावंत ई-मेल : jpralhad25@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९४०५२५८५३३ जन्मदिनांक : १४ डिसेंबर १९९० जन्मठिकाण : नागनवाडी विद्यमान जिल्हा : कोल्हापूर शिक्षण : B.com कंपनी : Viraj…

उद्योजकाचे नाव : वृषाली विलास नले ई-मेल : vrushalivnale1351@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८६६९४३४५०७ जन्म दिनांक :  ८ ऑगस्ट १९९७ जन्म ठिकाण : कोल्हापूर विद्यमान जिल्हा : कोल्हापूर शिक्षण : Interior Designer…

error: Content is protected !!