Advertisement

“मी नाही अभ्यास केला.” “सर, मला अजिबात वेळ मिळाला नाही. दुपारचे जेवण मी चार पाच वाजता जेवतो. अभ्यास करायला वेळ कुठून काढू?” अजयचे म्हणणे खरे होते. आज बर्‍याच वेळा लघु…

सर, मला ERP घ्यायची आहे. कशाला उगाच खर्च? काही फायदा होईल? खूप महाग आहे. खूप गोष्टी सोप्या होतील. Manual MIS बरी सॉफ्टवेअरच्या खूप समस्या असतात. आमच्या छोट्या व्यवसायासाठी काय करायची…

error: Content is protected !!