Advertisement

उद्योगात महत्वाचा टप्पा असतो तो म्हणजे उद्योग सुरू होणे, कारण जो पर्यंत तुमचा उद्योग सुरू होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही उद्योगाच्या विकासाबद्दल विचार नाही करू शकत. पण जर उद्योगात पहिले १०००…

माणूस मोठा होतो तसेच त्याची स्वप्नेपण मोठी होतात. माणूस कितीही मोठा झाला तरीही संचयनाचा मूळ स्वभाव त्याचा कमी होत नाही किंवा जात नाही, किंबहुना हा स्वभाव वयाप्रमाणे वा हुद्द्याप्रमाणे वाढत…

error: Content is protected !!