Advertisement

१ जुलै २०१७ ला आलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर’मध्ये अनेक अप्रत्यक्ष करांचे ‘एकत्रीकरण’ झाले. ‘कंपोझिशन’ योजना ही संकल्पना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्यातदेखील होती. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. प्रत्यक्ष…

लहानपणी आपण ‘दिनूचे बिल’ ही गोष्ट वाचली आहे. दिनू नावाच्या मुलाला त्याची आई लहानसाहन कामे सांगत असते. दिनूच्या लहान भावाची तब्बेत बरी नसते त्यासाठी आई दिनुला डॉक्टरकडे पाठवते. दिनू प्रसंगी…

लेखक उत्तम कांबळे यांच्या ‘आई समजून घेताना’ या आईच्या चरित्रातला एक प्रसंग आहे. लेखकाला मार्च महिन्याच्या शेवटच्या हप्त्यात एक रात्री त्यांना झोप येतं नसते. लेखक घरातच रात्री चिंतेने येरझार्‍या घालत…

उच्चविद्याविभूषित व्यक्तींना त्यांच्या ज्ञानामुळे समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त होते. त्याचसोबत त्या व्यक्तींवर काही जबाबदार्‍या असतात. काही नैतिक आणि वैधानिक, कायदेशीर जबाबदार्‍या वाढत जातात. समाजात वावरताना अनेक प्रकारच्या कायदेशीर बाबी, कागदपत्र, दस्तऐवज…

error: Content is protected !!