Advertisement

उद्योग करताना सर्वात महत्त्वाची असते आवड. आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला काय आवडतं हे जर नीट ठाऊक असेल तर आपण जोमाने त्याच्यात कामाला लागतो. प्रसंगी अपयश आले तरी त्यावर मात…

विद्यार्थी दशेत असताना बर्‍याच मुलांना भविष्यात काय करायचंय याची जाण नसते. काही मुलांना दिशाच सापडत नसते, तर काही मुले स्वप्नाळू जगात रमत असतात. काही मोजकीच मुले आपल्या भविष्यातील वाटचालीविषयी गंभीर…

उद्योजकाचे नाव : कैलाश दमामे जन्म दिनांक : ९ जून १९८२ जन्म ठिकाण : औरंगाबाद ई-मेल : k.damame@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८८१९३०४५४ विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : MA, Advanced Diploma…

उद्योजकाचे नाव : अनिरुद्ध एकनाथराव चव्हाण जन्म दिनांक : १७ ऑक्टोबर, १९८१ जन्म ठिकाण : परळी, वैजनाथ, बीड विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : B.Com. ई-मेल : transvoltengg@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

उद्योजकाचे नाव :अजित तानाजी सस्ते ई-मेल : saste.ajit@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०११४६३५४४ / ८३७९९९८२०५ जन्मदिनांक : ५ नोव्हेंबर १९८९ जन्म ठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : Agri ‌Diploma…

उद्योजकाचे नाव : धनंजय चव्हाण ई-मेल : cjenterprises5757@gmail.com भ्रमणध्वनी : ७७०९०९६६०६ जन्मदिनांक : २१ डिसेंबर १९९१ जन्मठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : SSC कंपनी : C.J.ENTERPRISES आपला…

उद्योजकाचे नाव : रमेश जाधव जन्म दिनांक : १३ नोव्हेंबर, १९८३ जन्म ठिकाण : पुणे विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : पदवीधर ई-मेल : ramesh.jadhav1311@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९०२८९८४४२४ फेसबुक अकाऊंटची…

उद्योजकाचे नाव : संदीप मटाळे जन्म दिनांक : १० एप्रिल, १९८४ जन्म ठिकाण : कोल्हापूर विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : Graduate ई-मेल : sales.orchidpower@gmail.com भ्रमणध्वनी : ८६००५६६६३६ कंपनीचे नाव…

उद्योजकाचे नाव : अक्षय बरावकर जन्म दिनांक : २२ मे, १९९६ जन्म ठिकाण : वरवंड विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : Diploma Mechanical ई-मेल : morya.acservice@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९५९५९४६९५७ फेसबुक…

उद्योजकाचे नाव : प्रदीप प्रभाकर लातूरकर जन्म दिनांक : २० जून, १९७१ जन्म ठिकाण : फलटण, सातारा विद्यमान जिल्हा : पुणे शिक्षण : M. Tech. ई-मेल : narsimha.technologies@gmail.com भ्रमणध्वनी :…

error: Content is protected !!